Tellus #19 New Music China

Tellus #19 New Music China: Works by Ji Gong, Wang Li, Zhang Xing, Hao Yuchi, Liu Dehai, Gong Yi, Fred Houn, Chen Yi, Ge Gan Ru, Zhou Long, Wu Wen Guang, Tan Dun, R.I.P. Hayman, Jing Jing Luo. Cover: Zhang Wei. Media: Audio Cassette

tellus19

Bookmark the permalink.

Comments are closed.